Szkoła spełnionych marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-087/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Jordanów Śląski

Wartość ogółem: 120260

Wydatki kwalifikowalne: 120260

Dofinansowanie: 120260

Dofinansowanie UE: 102221

Nazwa beneficjenta: Gmina Jordanów Śląski

NIP beneficjenta: 9141201515

Kod pocztowy: 55-065

Miejscowość: Jordanów Śląski

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ministerstwo pizzy, www mojapraca pl, pies przewodnik niewidomych, będzie to co ma być nie inaczej, wiadomosci z polski dowiesz sie pierwszy, kto to adresat i nadawca, zmiana wielkości ikon windows 10, ankieta przyklad, zastrzyk gotówki tekst, oznaczenie drzwi na projekcie, słowacja turystyka, równość ludzi, komenda miejska policji wałbrzych, koronawirus 3 kwietnia, strategicznej alokacji, wniosek o wydanie kopii pit 37, urząd miasta bytom dowód osobisty

yyyyy