Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-022/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Krzczonów

Wartość ogółem: 69916

Wydatki kwalifikowalne: 69916

Dofinansowanie: 69916

Dofinansowanie UE: 59428,6

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum w Krzczonowie

NIP beneficjenta: 7132549844

Kod pocztowy: 23-110

Miejscowość: Krzczonów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

ustawa o zasadach finansowania nauki, warszawa warka pkp, granty na kapitał obrotowy warmińsko mazurskie, działki jasło, gif gov pl, wykonywanych, dyrektor operacyjny po angielsku, e-szop, jakie sa wyszukiwarki, słownik polsko angielski pdf, promesa zatrudnienia wzór word, starania podjęte dla osiągnięcia wybranego celu, polska slowacja, mapa przedstawia teren na którym zostanie wybudowana elektrownia wodna, progrsm, projekty oczyszczalni ścieków, dotacja na budowę domu 2021

yyyyy