Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-059/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Żarów

Wartość ogółem: 284221,5

Wydatki kwalifikowalne: 284221,5

Dofinansowanie: 284221,5

Dofinansowanie UE: 241588,27

Nazwa beneficjenta: Firma Szkoleniowo -Doradcza Anna Szywała S.C.Anna Szywała, Agata Szywała

NIP beneficjenta: 8842427743

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012

ustal w ktorych kierunkach nalezaloby sie udac aby dotrzec, pupkrosno, wersja ostateczna, tablica dobrego zachowania pdf, staże unijne dla bezrobotnych 2018, praca wielichowo

yyyyy