Szkoła – szansą i wyzwaniem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-097/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 827788

Wydatki kwalifikowalne: 827788

Dofinansowanie: 827788

Dofinansowanie UE: 703619,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Cieszyn

NIP beneficjenta: 5482404950

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

www spytkowice pl, partnerstwo bliskości pdf, powiatowy urząd pracy pyrzyce, czy poniższe równości są prawdziwe wpisz tak lub nie, czarodziejskie smyczki opole, pesel 2222222222

yyyyy