Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-270/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Baranów Sandomierski

Wartość ogółem: 196287,78

Wydatki kwalifikowalne: 196287,78

Dofinansowanie: 172382,78

Dofinansowanie UE: 166844,61

Nazwa beneficjenta: Gmina Baranów Sandomierski/Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach

NIP beneficjenta: 8671966403

Kod pocztowy: 39-451

Miejscowość: Skopanie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dofinansowania unijne 2021, porównaj działalność podmiotów gospodarczych funkcjonujących, dofinansowanie z up, v4 grupa wyszehradzka, przyjrzyj się poniższym zdjęciom a następnie zaznacz znakiem x, które z poniższych zdań nie oddaje sensu przytoczonego fragmentu tekstu, postanowienie administracyjne przykład, ue wroc harmonogram roku, urzad miasta starachowice, zmianę, 7 lipca 2019, al jerozolimskie 123a golden floor, e recepty lekarz, koronawirus., pomysl, pozyczka plynnosciowa, podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu, drogi ewakuacyjne

yyyyy