Szkoła uczy, wychowuje, pomaga-cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-256/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Węgrów

Wartość ogółem: 85535,14

Wydatki kwalifikowalne: 85535,14

Dofinansowanie: 85535,14

Dofinansowanie UE: 72704,87

Nazwa beneficjenta: Miasto Węgrów

NIP beneficjenta: 8241694882

Kod pocztowy: 07-100

Miejscowość: Węgrów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

koszty samozatrudnienia 2020, wskaźnik fluktuacji, ile jest równy wynik dzielenia 61 podzielić na 7, murzyn opiekuje się niepełnosprawnym film, aleja solidarności lublin, gov pl punkty szczepień, twoje centrum medyczne bełchatów, dopłaty logowanie, przedsiębiorcze podlasie, e belka, kwarantanna w polsce z uk, wykres przedstawia udział poszczególnych rodzajów transportu, elektryk samochodowy jaworzno dąbrowa narodowa, widomosci, gops ełk

yyyyy