Szkoła w nowym stylu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-026/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Łęczna

Wartość ogółem: 434914

Wydatki kwalifikowalne: 434914

Dofinansowanie: 383030

Dofinansowanie UE: 369676,9

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej

NIP beneficjenta: 7131406930

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łęczna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/6/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

prace rozwojowe definicja, bezzwrotna dotacja na quada, ulga od dlugu opinie, pełnomocnictwo do podpisywania umów, fundusz otwarty, katalog 6 2019, emeryt definicja, finanse.mf.gov.pl, minister finansów 2021, nie ważne pisownia, wielki słownik wyrazów obcych pwn pdf, kamieniarstwo bydgoszcz wiślana, instrumenty polityki mieszkaniowej, wrpo 2014 2020, starostwo powiatowe żywiec wydział komunikacji

yyyyy