Szkoła wielka jak świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-312/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Racibórz

Wartość ogółem: 398987

Wydatki kwalifikowalne: 398987

Dofinansowanie: 398987

Dofinansowanie UE: 339138,95

Nazwa beneficjenta: Miasto Racibórz

NIP beneficjenta: 6391002175

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012

najdłuższe tunele w polsce, dofinansowanie do remontu łazienki dla osoby starszej, gmina stolno, młody rolnik na co można przeznaczyć pieniądze, www.fundi.pl, baza firm szkoleniowych, www.pup opole, jak napisać list wzór

yyyyy

Dodaj komentarz