Szkoła wielu możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-182/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Żyraków

Wartość ogółem: 817448,92

Wydatki kwalifikowalne: 817448,92

Dofinansowanie: 817448,92

Dofinansowanie UE: 694831,58

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”

NIP beneficjenta: 8733025968

Kod pocztowy: 33-180

Miejscowość: Gromnik

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl, odnawialne zródła energii, zsp2 rydułtowy, program 50 dla bezrobotnych, wskaz zestaw zawierajacy wlasciwie przyporządkowane wzory grup funkcyjnych, słowacja euro 2020, pozyczki nowe, zs2 szamotuły, kierunkowy 223 koszt, rozpoznawalność, analiza wrażliwości excel, respirator koronawirus, tabela uszczerbku na zdrowiu krus 2019, linia mikulicza, kurs euro 12.11.2021, powiatowy urzad pracy lublin

yyyyy