Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-043/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Gorzyce

Wartość ogółem: 1348968,01

Wydatki kwalifikowalne: 1348968,01

Dofinansowanie: 1348968,01

Dofinansowanie UE: 1146622,81

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum w Gorzycach/Gmina Gorzyce

NIP beneficjenta: 6472210707

Kod pocztowy: 44-350

Miejscowość: Gorzyce

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

dotacje dla organizacji pozarządowych 2018, katalog wydatków na cele mieszkaniowe 2017, horyzont2020, usterka nowi prowadzący, pompa podnośnika c 360 słabo podnosi, opisz w punktach sposób postępowania prowadzący do rozdzielenia mieszaniny wody soli i piasku, unia dwóch państw, upowarznienie, cenne naczynia przekazywane z pokolenia na pokolenie, impact 21, pluskadełko kamień, wykonaj działania 0 2 razy minus 3 1/4 plus 1/4, europejczycy odkrywają świat sprawdzian, bs mstów, urząd marszałkowski opole dotacje, 800000, szpital jasło, podlaskie koronawirus, 05-410 józefów

yyyyy