Szkoła z klasą w cyberprzestrzeni

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-012/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 250370,82

Wydatki kwalifikowalne: 250370,82

Dofinansowanie: 230341,15

Dofinansowanie UE: 195789,98

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy

NIP beneficjenta: 5481578961

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

oś po angielsku, akcelerator startup, pożyczki płynnościowe mazowieckie, koma stahlbau sp z oo, współczynnik przyrostu rzeczywistego wzór, wup kraków power, lista kotłów małopolska, wystawianie e recepty, papugi małopolska, jakie drogi zostaną oddane w 2021, gmina leśna

yyyyy