Szkoła z pasją – po stronie integracji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-512/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 235410

Wydatki kwalifikowalne: 235410

Dofinansowanie: 235410

Dofinansowanie UE: 200098,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

numer gospodarstwa, bip mikstat, włókiennicza łódź rewitalizacja, horyzont2020, gmina świerklany, hebe plac szembeka, ewakuacja przedszkola warszawa, gmina michałowice praca, kiedy otworzą centra handlowe, pokój nr 309, eskulap rymanów

yyyyy