Szkoła z pasją – uczeń z sukcesem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-016/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Puchaczów

Wartość ogółem: 240224,94

Wydatki kwalifikowalne: 240224,94

Dofinansowanie: 211824,94

Dofinansowanie UE: 204191,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Puchaczów/Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu

NIP beneficjenta: 7132570809

Kod pocztowy: 21-013

Miejscowość: Puchaczów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

gremium mc zasady, pesel poprawność, baner strona internetowa, koszt pracy inaczej, projekt malwa, pomoc z urzędu pracy, dotacja młody rolnik 2021, wyszukiwarka gus, www.swiebodzin.pl, audyt komunikacyjny, polska – słowenia statystyki

yyyyy