Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-078/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Żórawina

Wartość ogółem: 98777

Wydatki kwalifikowalne: 98777

Dofinansowanie: 98777

Dofinansowanie UE: 83960,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Żórawina

NIP beneficjenta: 9141002520

Kod pocztowy: 55-020

Miejscowość: Żórawina

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

próg zamówień publicznych 2022, nadzwyczajny, lng świnoujście, praca w ministerstwie warszawa, muehsam kielce, zwrot weksla, dni dąbrowy górniczej 2019 program, bibliteka narodowa, reflow, costa coffee rakowiecka, ile godzin marzec 2021, wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyjaśnij na czym polega rozróżnienie na prawa człowieka pierwszej i drugiej generacji, dotacje na założenie działalności gospodarczej, dzielny miś, i tak po prostu odcinek 3, active city lublin, zastaw rejestrowy

yyyyy