Szkolna Akademia Umiejętności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-170/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Gmina: Łopiennik Górny

Wartość ogółem: 284015,04

Wydatki kwalifikowalne: 284015,04

Dofinansowanie: 241412,78

Dofinansowanie UE: 241412,78

Nazwa beneficjenta: Gmina Łopiennik Górny/Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym

NIP beneficjenta: 5641049190

Kod pocztowy: 22-351

Miejscowość: Łopiennik Górny

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

gwarancje biznesmax, próchnica na przednich zębach leczenie, usługi leśne, dofinansowanie na rozwój firmy 2021, dofinansowanie na otwarcie przedszkola prywatnego 2021, koweziu programy nauczania 2019, ktory zakon sprowadzil karpia, moc, gdzie w łodzi bezpłatne porady prawne forum, uprawnienia sep egzamin, wyszukaj w różnych źródłach niezbędne informacje i oceń przygotowanie swojej rodziny, ratusz w lublinie, kariery

yyyyy