Szkolna akademia wiedzy i umiejętności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-136/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Kamień

Wartość ogółem: 249455,88

Wydatki kwalifikowalne: 249455,88

Dofinansowanie: 216715,88

Dofinansowanie UE: 212037,5

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

NIP beneficjenta: 5632029584

Kod pocztowy: 22-113

Miejscowość: Czerniejów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/10/2010

Data zakończenia realizacji: 8/9/2011

warunki techniczne 2020 pdf, www pupchelm pl, firmy budowlane świętokrzyskie, księga wzorów szydełkowych pdf, dofinansowanie do otwarcia działalności 2021, www.urząd pracy rzeszów, popc 2, gwarancje biznesmax, skala barthel 2014, hotelik centrum brodnica, dobry start 2019 dla kogo, w sercu kaszub, problemy wielkich miast, mała retencja, pup pyrzyce oferty pracy, stolrus meble, scenariusz przedstawienia zima swe uroki ma

yyyyy