Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-003/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 929358

Wydatki kwalifikowalne: 929358

Dofinansowanie: 929358

Dofinansowanie UE: 789954,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Mysłowice

NIP beneficjenta: 2220012288

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/12/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

koronawirus 17 marca 2022, wzory upoważnień, urząd pracy mińsk mazowiecki dotacje, wszim w sochaczewie, pkp białystok kraków, zw dokument, www.nfz zielona góra.pl portal świadczeniodawcy, przeglądarka nfz, fundusz dopłat bgk, w zakładzie na jednej zmianie wyprodukowano 537 kg cukierków, gra inwestycyjna ing, zamknięcie mazowieckiego

yyyyy