Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-034/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Mieroszów

Wartość ogółem: 181900

Wydatki kwalifikowalne: 181900

Dofinansowanie: 181900

Dofinansowanie UE: 154615

Nazwa beneficjenta: Gmina Mieroszów

NIP beneficjenta: 8862572810

Kod pocztowy: 58-350

Miejscowość: Mieroszów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

17 tysięcy kroków ile to kilometrów, domki letniskowe lodzkie, g54 choroba, doktor habilitowany po angielsku, do jakich upraw są największe dopłaty 2020, dofinansowanie do kursów dla osób pracujących 2021, domena 103 1a, dofinansowanie tvp 2014

yyyyy