Szkolny Ośrodek Kariery

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-288/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 187520

Wydatki kwalifikowalne: 187520

Dofinansowanie: 187520

Dofinansowanie UE: 159392

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

NIP beneficjenta: 6340010147

Kod pocztowy: 40-098

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

kurs euro zamówienia publiczne 2020, pole tekstowe, pup szamotuły, kurs euro 20.04.2022, nieruchomości okonek, mikroprzedsiębiorca definicja, pup wloszczowa, firmy inwestycyjne, lok puławy, pieniądze na start firmy, rozporzadzenie 19 marca 2021, i ze cie nie opuszcze cda, pup siemiatycze, 82 euro

yyyyy