Szkolny Ośrodek Kariery

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-865/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Drohiczyn

Wartość ogółem: 278261,85

Wydatki kwalifikowalne: 278261,85

Dofinansowanie: 242805,85

Dofinansowanie UE: 236522,57

Nazwa beneficjenta: Powiat Siemiatycki

NIP beneficjenta: 5441437102

Kod pocztowy: 17-300

Miejscowość: Siemiatycze

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

portal informacyjny sa wrocław, osiedle nad zatoką 3 dickmana, przeglądarka sanatorium nfz, pożyczka bezprocentowa, polityka definicja wos, fundusz pracy działalność gospodarczą jednoosobową 2020, inicjacja spalania krzyżówka, czy aneks do umowy o pracę może działać wstecz, up ostrowiec św, ustawa kominowa maksymalne wynagrodzenie 2022, niestety jak się pisze

yyyyy