Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-502/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Śniadowo

Wartość ogółem: 89570

Wydatki kwalifikowalne: 89570

Dofinansowanie: 89570

Dofinansowanie UE: 76134,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Śniadowo

NIP beneficjenta: 7182023707

Kod pocztowy: 18-411

Miejscowość: Śniadowo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/1/2012

zadanie dla chirurga krzyżówka, żłobek gminny oleśnica, większość organizmów wydaje na świat więcej potomstwa niż potrzeba, bcp bielsko, musisz to wiedziec 1304, kiedy weszło euro w niemczech, warmińsko-mazurskie, owa parp gov pl, kontigo galeria młociny, jezyk tekst, samochód prywatny w działalności gospodarczej 2022, pup dofinansowanie covid, standardy geodezyjne 2021, skrót wyżej wymieniony, straż pożarna drawsko

yyyyy