Szkoły przyszłości w Gminie Opatów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-028/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Opatów

Wartość ogółem: 462470,59

Wydatki kwalifikowalne: 462470,59

Dofinansowanie: 393100

Dofinansowanie UE: 393100

Nazwa beneficjenta: Gmina Opatów

NIP beneficjenta: 5742055341

Kod pocztowy: 42-152

Miejscowość: Opatów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

6 luty 2022, mpgk wolin, 112 opole lubelskie, komplet narzędzi do jakiejś pracy, projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, urząd pracy lublin, grupa powen-wafapomp sa – oddział zabrze, portal dobczyce, przeglądarką skierowań d, wydatki strukturalne, farby przeciwgrzybicze, garden plus rzeszów, wagrowska 6, praca elbląg pup, podaj skutki wymienionych rodzajów konkurencji, narzucanie lub przeciążenie, facebook portal

yyyyy