SZKOŁY RÓWNYCH SZANS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-194/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy

Wartość ogółem: 1178690

Wydatki kwalifikowalne: 1178690

Dofinansowanie: 1178690

Dofinansowanie UE: 1001886,5

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicz

NIP beneficjenta: 7162559008

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

dobre strony naszego miasta, lampa dla roślin, załączników, splot niekorzystnych sytuacji lub wydarzen ktore powtarzaja sie cyklicznie, dołączam czy załączam, wśród liczb zaznaczonych na osi na pewno nie ma żadnej liczby, polityka definicja, wiadomosi, zsp goświnowice, mrr, forum bioderko, s7 mława strzegowo, rzeczpospolitej 5, urząd skarbowy poznań-nowe miasto zasięg terytorialny, rozporządzenie w sprawie covid

yyyyy