Szkoły równych szans w Gminie Urzędów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-033/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Urzędów

Wartość ogółem: 196100,81

Wydatki kwalifikowalne: 196100,81

Dofinansowanie: 173000,81

Dofinansowanie UE: 166685,69

Nazwa beneficjenta: Gmina Urzędów/ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie

NIP beneficjenta: 7151642409

Kod pocztowy: 23-250

Miejscowość: Urzędów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

pup kamienna góra oferta pracy, krajowy instytut funduszy unijnych oszuści, mikrokogeneracja, rozwój lokalny, bd center rzeszów, pomoc dla firm 2021, nowy dacz, szewczenki olsztyn, zaznacz na osi liczby spełniające podany warunek, start up co to, pomoże coraz gorzej słyszącemu

yyyyy