Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-256/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Boguszów-Gorce

Wartość ogółem: 216891,66

Wydatki kwalifikowalne: 216891,66

Dofinansowanie: 216891,66

Dofinansowanie UE: 184357,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Boguszów-Gorce

NIP beneficjenta: 8862572804

Kod pocztowy: 58-370

Miejscowość: Boguszów-Gorce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

tablice trwania życia 2018, gus formularze 2021, układ pisma, wyszukiwarka pomocy de minimis, parafia w woli zarczyckiej, wniosek z12, weryfikacji, ogrody jordanowskie, łatwiej, powrót do pracy po operacji oszczędzającej, dotacje na działalność gospodarczą 2021, www rpo warmia mazury pl, powiatowy urząd pracy w busku zdroju, wykorzystanie tik w szkole

yyyyy