Szkoły w Gminie Cyców szansą na lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-153/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Cyców

Wartość ogółem: 305549,45

Wydatki kwalifikowalne: 305549,45

Dofinansowanie: 273309,45

Dofinansowanie UE: 259717,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Cyców

NIP beneficjenta: 5050020214

Kod pocztowy: 21-070

Miejscowość: Cyców

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

s19 lublin rzeszów, art. 11 ust. 8 pzp, opera aplikacje, ze stawu w którym żyło 240 ryb, pi 2018, przedszkole przystajń, obwodnica sukowa, premier wasiak, gpi brzeg, ministerstwo światła

yyyyy