Szkoły z Sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-175/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Gmina: Gorzków

Wartość ogółem: 246443

Wydatki kwalifikowalne: 246443

Dofinansowanie: 216803

Dofinansowanie UE: 209476,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Gorzków

NIP beneficjenta: 5641691130

Kod pocztowy: 22-315

Miejscowość: Gorzków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

dotacje dla mikrofirm, rybnicki festiwal fotografii, przedszkole ziarenko lublin, jak zł, stacja diagnostyczna kórnik, na podstawie akapitu 1 wskaż punkt zawierający stwierdzenie prawdziwe, dębowy maj festiwal 2019, fundacja pomóż dorosnąć

yyyyy