SzOK przez cały rok

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-052/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 258101

Wydatki kwalifikowalne: 258101

Dofinansowanie: 226876

Dofinansowanie UE: 219385,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin

NIP beneficjenta: 9462575811

Kod pocztowy: 20-109

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

jak się pisze po prostu, obok opisów wpisz odpowiednie nazwy stref oświetlenia ziemi, wniosek o wycofanie wniosku wzór, przeksztalc zdania zastepujac podkreslone fragmenty konstrukcja, gorzowie wielkopolskim, nowa warszawa portal, tmc w polsce 2020, przychodnia niewiadom, generuje synonim, sybilla fragmenty, basen grajewo, radiowe łącze krzyżówka

yyyyy