SzOK w Pstrągowej – Program Rozwoju Gimnazjum w Pstrągowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-628/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Czudec

Wartość ogółem: 295826,66

Wydatki kwalifikowalne: 295826,66

Dofinansowanie: 295826,66

Dofinansowanie UE: 251452,66

Nazwa beneficjenta: Gmina Czudec – Gimnazjum Publiczne w Pstrągowej

NIP beneficjenta: 8191581695

Kod pocztowy: 38-121

Miejscowość: Pstrągowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

137 promyk nadziei, telekomunikacyjnych, zintegrowany system zarządzania urzędem i oświatą gorzów wlkp, urzad pracy olecko, pelnosprawni.pl, panato szycie, radziwie 5

yyyyy