Szóstka z plusem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-037/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Łaziska Górne

Wartość ogółem: 1912090

Wydatki kwalifikowalne: 1912090

Dofinansowanie: 1883408,65

Dofinansowanie UE: 1625276,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Łaziska Górne

NIP beneficjenta: 6351208485

Kod pocztowy: 43-170

Miejscowość: Łaziska Górne

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013

polwet łask, dotacje do lasów prywatnych 2021, program do planowania łazienek ikea, służą do niej maszyny cnc krzyżówka, co oznacza liczba 8003, terminale przeładunkowe poczty polskiej, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 2018, aglomeracja kalisko-ostrowska, szkoła i edukacja zapytaj, dom na sprzedaż siedliska, business english kraków kursy

yyyyy