Szukamy naszych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-209/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 218673

Wydatki kwalifikowalne: 218673

Dofinansowanie: 194173

Dofinansowanie UE: 185872,05

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół nr 1

NIP beneficjenta: 7151586272

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/15/2011

gov pit 2014, skierowania.nfz.gov.pl opole, mikro, szczególne grzeczności, polska slowacja wybik, wom katowice historia, atut dąbrowa górnicza, budynki użyteczności publicznej definicja, eu na zł, bezpłatne szkolenia unijne rzeszów 2021, poreczenie kredytu

yyyyy