Talent masz w swoich rękach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-166/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 35112,13

Wydatki kwalifikowalne: 35112,13

Dofinansowanie: 35112,13

Dofinansowanie UE: 29845,31

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”

NIP beneficjenta: 8860003918

Kod pocztowy: 58-302

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

fundusz cvc, tarnobrzeg innowacyjny, uzupełnij tabelę wpisz czynniki które decydują o rozwoju rolnictwa w polsce, tabela euro 2020 pdf, dotacje unijne na gabinet fizjoterapii 2021, dobudowa balkonu wspólnota mieszkaniowa, slownik angielski, niegdysiejsze poszanowanie, nieelegancka charakterystyka, żłobek polska nowa wieś, maluchy i spółka wrocław, promyk nadziei129

yyyyy