Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-378/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina:

Wartość ogółem: 138512,94

Wydatki kwalifikowalne: 138512,94

Dofinansowanie: 138512,94

Dofinansowanie UE: 117735,99

Nazwa beneficjenta: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

NIP beneficjenta: 6841068235

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

planeta wiadomosci, www.elbląg portal, kod autoryzacyjny player, miejski zespół żłobków lublin

yyyyy