Tęcza – organizacja pomocy pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-098/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Zabłudów

Wartość ogółem: 164720,9

Wydatki kwalifikowalne: 164720,9

Dofinansowanie: 164720,9

Dofinansowanie UE: 140012,77

Nazwa beneficjenta: Gmina Zabłudów/Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce

NIP beneficjenta: 5420207874

Kod pocztowy: 16-060

Miejscowość: Zabłudów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/20/2010

Data zakończenia realizacji: 10/28/2011

przedszkolaki bystrzaki, podstawy przedsiębiorczości pdf, gov czechy, dolnośląska instytucja pośrednicząca, przyczepa namiotowa nowa, tarkett jasło praca, urząd partyzantów gdańsk godziny otwarcia

yyyyy