Tęczowe Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-019/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Wartość ogółem: 469692,37

Wydatki kwalifikowalne: 469692,37

Dofinansowanie: 462646,98

Dofinansowanie UE: 399238,51

Nazwa beneficjenta: Gmina Chmielnik – Szkoła Podstawowa w Woli Rafałowskiej

NIP beneficjenta: 8131473625

Kod pocztowy: 36-017

Miejscowość: Błędowa Tyczyńska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/25/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

4 marca 2021, powiatowy urząd pracy wałcz, dofinansowania do działalności gospodarczej 2021, adam kalbarczyk, talenty małopolski 2019, opieka nad osobami starszymi podkarpackie, wyzsza szkola przymierza rodzin, dofinansowanie dla nowych firm 2021, działalność gospodarcza dofinansowanie 2021, szpital dziecięcy w lublinie, województwa lista, wycieki ropy naftowej, zespół szkół w janowie lubelskim, ustawienia przeglądarki olx, podpisane po angielsku, na wspólnej odcinek 3295, funkcje parlamentu, prywatny gabinet chirurgiczny paweł bukała

yyyyy