Tęczowe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-204/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Rymanów

Wartość ogółem: 371587

Wydatki kwalifikowalne: 371587

Dofinansowanie: 365887

Dofinansowanie UE: 315848,95

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju

NIP beneficjenta: 6842392067

Kod pocztowy: 38-481

Miejscowość: Rymanów Zdrój

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

szeroko pojęty po angielsku, poseł grzegorz j, legnica, dolnośląskie, jak zmniejszyć ekran w telefonie, fundusz europejski, czym motywować raport o przeniesienie, nazwa jednostki lokalnej, wojan ukraina, program powerpoint, centrum kształcenia językowego eu, wyszukiwarka przedsiębiorców, zsp1 pila pl, ministerstwo praca, złota setka, marcin horala, zlecę pozyskanie dotacji

yyyyy