Tęczowe przedszkole w gminie Człopa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-013/11-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Gmina: Człopa

Wartość ogółem: 1198681,74

Wydatki kwalifikowalne: 1198681,74

Dofinansowanie: 1018879,48

Dofinansowanie UE: 1018879,48

Nazwa beneficjenta: Wałecki Portal Informacyjny s.c. Bożena Dymarczyk, Dariusz Dymarczyk

NIP beneficjenta: 7651659784

Kod pocztowy: 78-600

Miejscowość: Wałcz

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013

pup ndg oferty pracy, vooom, urząd pracy pruszków kontakt, tematy do dyskusji, deklaracja ue, czy można kupić lek na receptę przez internet, teren wydzielony pod tory kolejowe, wyjaśnij jaki był stosunek autorów cytowanego tekstu do krajowej rady narodowej, rosja mapa administracyjna, szwajcaria produkt krajowy brutto, dofinansowanie na dziecko do 3 lat, produkcja szyb, włocławek liczba mieszkańców, wielicka 72 krakow

yyyyy

Dodaj komentarz