Tęczowe przedszkole – z brzeźnickim dzieciakiem idziemy oświaty szlakiem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-087/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 98699,89

Wydatki kwalifikowalne: 98699,89

Dofinansowanie: 96716,02

Dofinansowanie UE: 83894,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębica – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy

NIP beneficjenta: 8722174630

Kod pocztowy: 39-207

Miejscowość: Brzeźnica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/16/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

biznes do 20 tys, serwis gminy ślesin, czy poniższe równości są prawdziwe wpisz tak lub nie, s19 kraśnik, wypowiedzenie umowy żłobek wzór word, s5 nowe marzy bydgoszcz, alab nowy dwór mazowiecki, praca ochrona łódzkie, inea rezygnacja z umowy, pociąg regionalny, szpital na wrzoska poznań, sep 1 kv, eru pzu logowanie, euto 2021, liczba dzieci które rodzą się z niedosłuchem jest stała, maseczki w służbie zdrowia, umowa zawarta przez pełnomocnika wzór, modernizacja e75

yyyyy