Tęczowe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-013/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lubsza

Wartość ogółem: 86871

Wydatki kwalifikowalne: 86871

Dofinansowanie: 86871

Dofinansowanie UE: 73840,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubsza

NIP beneficjenta: 7471406277

Kod pocztowy: 49-313

Miejscowość: Lubsza

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/7/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014

dotacje na rozpoczęcie działalności 2019, pożyczka kalisz, harmonogram wywozu śmieci parczew, jak wypełnić pit/zg norwegia wzór, sprawdzenie dotacji, streetworking, kredyt ekologiczny, aldona kowalczyk, oś po angielsku, zsp4 zamość, kghm najnowsze wiadomości, 17odpowiedzi, dodatkowy konkurs w polsce, nowe wytyczne 21 kwietnia, rozwój usług rolniczych 2022, mgops końskie, powiatowy urząd pracy szczecin, projektgamma

yyyyy