Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-052/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 63802,4

Wydatki kwalifikowalne: 63802,4

Dofinansowanie: 63802,4

Dofinansowanie UE: 54232,04

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Ewangeilickie im. ks. Franciszka Michejdy

NIP beneficjenta: 5481578961

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

park zdrojowy muszyna, kiedy południowa obwodnica warszawy, mops gołdap, pup brodnica praca, dofinansowanie katowice, dofinansowanie z lokalnej grupy działania, www.pup opole, europejska szkoła biznesu, a2 warszawa mińsk, dotacja z unii, rozległa łąka krzyżówka, zmienione, dopłaty do małych gospodarstw, typy reakcji, na sygnale odcinek 370, pomocna dłoń, 162 promyk nadziei, rekrutacja uzupełniajaca

yyyyy