Teraz lubię moją szkołę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-213/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Haczów

Wartość ogółem: 200733,71

Wydatki kwalifikowalne: 200733,71

Dofinansowanie: 200733,71

Dofinansowanie UE: 170623,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Haczów

NIP beneficjenta: 6861558238

Kod pocztowy: 36-213

Miejscowość: Haczów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

zstu bedzin, biznesowa 8 radom, tabela substancji uzależniających, dofinansowanie do hodowli psów 2020, gimnazjalna warszawa, wyjaśnij w punktach na czym polega powszechny obowiązek obrony, szkolenie, zsp nr 10 łódź, goz miechów, pożyczki 18 lat, kwota wolna od przetargu 2021, dotacja dla rolników 2022, kaliski inkubator przedsiębiorczości, zarządzanie projektami unijnymi, bon na innowacje 2022

yyyyy