Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-014/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lewin Brzeski

Wartość ogółem: 198507,09

Wydatki kwalifikowalne: 198507,09

Dofinansowanie: 198507,09

Dofinansowanie UE: 168731,02

Nazwa beneficjenta: Usługi w Zakresie Edukacji Jan Żołyński

NIP beneficjenta: 7531904614

Kod pocztowy: 49-200

Miejscowość: Grodków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/11/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

rodzaje funduszy, kongresy 2019, www uppk pl, eduka kurs opiekuna w żłobku, rozliczenie zaliczki wzór wypełniony, działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015, zse.adner.net, opisu, zalozenie dzialalnosci 2021

yyyyy