Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-159/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Pieszyce

Wartość ogółem: 162247,8

Wydatki kwalifikowalne: 162247,8

Dofinansowanie: 162247,8

Dofinansowanie UE: 137910,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Pieszyce

NIP beneficjenta: 8821006077

Kod pocztowy: 58-250

Miejscowość: Pieszyce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

dotacje na otworzenie działalności 2021, edukacja dorosłych, egzamin gimnazjalny ćwiczenia pdf, szczecin gdańsk pkp, uzupełnij informacje na temat organizacji międzynarodowych działających na rzecz ochrony przyrody, pup przysucha, linia 699, wzór pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu, plakat antyalkoholowy

yyyyy