Trening czyni mistrza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-537/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Wysokie Mazowieckie

Wartość ogółem: 299999,48

Wydatki kwalifikowalne: 299999,48

Dofinansowanie: 299999,48

Dofinansowanie UE: 254999,56

Nazwa beneficjenta: Miasto Wysokie Mazowieckie

NIP beneficjenta: 7221597483

Kod pocztowy: 18-200

Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

kod recepty jak sprawdzić, aneta jucha, wrzoska 1 poznań, przyporządkuj wymienione poniżej cechy krajobrazu górskiego do odpowiednich gór, antybiotyk a szczepionka na covid, zacząć, bip dabrowa gornicza, bydgoszcz pierwszy urząd skarbowy, kujawsko pomorskie koronawirus

yyyyy