Trzy małe przedszkola w Gminie Smętowo Graniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-034/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Smętowo Graniczne

Wartość ogółem: 596014,12

Wydatki kwalifikowalne: 596014,12

Dofinansowanie: 506612

Dofinansowanie UE: 506612

Nazwa beneficjenta: Gmina Smętowo Graniczne/Administracja Oświaty i Wychowania w Smętowie Granicznym

NIP beneficjenta: 5921616508

Kod pocztowy: 83-230

Miejscowość: Smętowo Graniczne

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

projekty unijne dla fizjoterapeutów, demex. pph. stacja kontroli pojazdów, euro 2021 zasady, kiedy głosowanie nad funduszem odbudowy, oferty pracy lasy państwowe 2020

yyyyy