TRZY PUNKTY PRZEDSZKOLNE W GMINIE SKÓRCZ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-032/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Skórcz

Wartość ogółem: 831774,08

Wydatki kwalifikowalne: 831774,08

Dofinansowanie: 707007,96

Dofinansowanie UE: 707007,97

Nazwa beneficjenta: Gmina Skórcz/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Skórcz z Siedzibą w Pączewie

NIP beneficjenta: 5921647035

Kod pocztowy: 83-213

Miejscowość: Pączewo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

netrix kielce, rodzinny bon mieszkaniowy gov, www.nowylowiczanin, zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego krzyżówka, śląski urząd wojewódzki wydział polityki społecznej, narodowy operator internetowy, pup praca chełm, urząd wielicka, urzad pracy białystok, projekty domów kb, przystawka do wozka, s61 budowa, pismo administracyjne

yyyyy