Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-002/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 282616,84

Wydatki kwalifikowalne: 282616,84

Dofinansowanie: 240224,31

Dofinansowanie UE: 240224,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa

NIP beneficjenta: 8191565070

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Wiśniowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

aleksandra bednarska, fundusz pracowniczy 2019, ue wd, oddzielna kartka w książce krzyżówka, urząd miejski kalisz kościuszki, firefox nie otwiera stron, małe granty małopolska, 80 dofinansowania na naukę języków obcych opinie, polskie inwestycje

yyyyy