Twoja przyszłość…Twoja kariera…Twój sukces…- program rozwojowy LO w ZS w Błażowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-145/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 738560,28

Wydatki kwalifikowalne: 738560,28

Dofinansowanie: 738560,28

Dofinansowanie UE: 627776,24

Nazwa beneficjenta: Zespół szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej

NIP beneficjenta: 8132857664

Kod pocztowy: 36-030

Miejscowość: Błażowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

europejski fundusz na rzecz uchodźców, , tartak piekoszów, dofinansowania na innowacje 2021, harmonogram projektu przykład, hrubieszów rynek, gmina niemodlin, krajowy instytut funduszy unijnych opinie, bgk.pl, doroczna ankieta odwiedzającego 2019, 60 tys dla małych gospodarstw 2022

yyyyy