Twoja wiedza i kreatywność szansą na sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-715/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Przecław

Wartość ogółem: 192771,2

Wydatki kwalifikowalne: 192771,2

Dofinansowanie: 192771,2

Dofinansowanie UE: 163855,52

Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław

NIP beneficjenta: 8171979911

Kod pocztowy: 39-320

Miejscowość: Przecław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

szkoła odc 592 cda, atrakcyjność inwestycyjna definicja, świat robotyki, dom spokojnej starości dofinansowanie z unii 2021, energia kartuzy, projekty unijne praca, rozstrzygnij czy zdania z 6 akapitu przekazują informacje czy opinie, państwa europejskie, pożyczki dla firm jednoosobowych, kredyty unijne, miasta bałtyckie, terminy przedawnienia kc tabela, logotypy, lsi wielkopolska, walidator w tramwaju, 25 węzłów ile to km

yyyyy