Twoje Przedszkole II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-056/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Wilczyn

Wartość ogółem: 152963,63

Wydatki kwalifikowalne: 152963,63

Dofinansowanie: 149874,46

Dofinansowanie UE: 130019,09

Nazwa beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań

NIP beneficjenta: 7781395875

Kod pocztowy: 60-526

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

liceum kościuszki warszawa, agenda 2030 pdf, s19 kraśnik niedrzwica, uzależnienia wśród młodzieży statystyki

yyyyy